MEMBRES DE LA JUNTA 

 

Presidenta 

Pilar Pérez Laredo (Centre d'Assessorament i Bellesa Pilar Pérez Laredo de Granollers) 

 

Vice-Presidenta 

Neus Rof (Perruqueria Siluet de Les Franqueses del Vallès) 

 

Tresorera 

Bibiana Serra (Perruqueria Ramon de Granollers) 

 

Vocal 

Inma Señé (Perruqueria Inma de La Garriga) 

 

Membre honorífic 

Ricard Boix (Ricard Boix Perruqueria de Parets del Vallès) 

 

Secretària General 

Susana Berenguel